Carton Planet eko white

Papier Planet eko white

Cardboard Planet eko white, double-sided, density 338 g/sqm

Epaisseur de carton 0,47 mm

Quelques autres matériaux

Loading

Cardboard Stardream opal

Cardboard Stardream opal

Cardboard Flora giglio (angora)

Cardboard Flora giglio (angora)

Cardboard Splendrolux pearl champagne

Cardboard Splendrolux pearl champagne

Cardboard Sirio tela limone

Cardboard Sirio tela limone