Polityka prywatności

Przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych i używania plików cookie w związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://bcardextra.com

Gromadzimy i przechowujemy wszystkie dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (zwanej dalej "GDPR") i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Administrator danych osobowych

The administrator of Personal Data is EXTRADECOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 191/193-3 Rolna str. Warsaw, 02729, Poland, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court in Warsaw, Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000737519, REGON 380624246, NIP 5213832307.

Jakie dane przetwarzamy

We process your personal data which you provide to us in particular in the order form or in the contact form or by subscribing to the newsletter or by sending us an e-mail, or by submitting a complaint or withdrawing from the contract. We also process your bank account number from which you will make a payment or on which we will make refunds. If you issue a VAT invoice, we also process the company name, address of residence or business address, NIP number. In addition, we also store your data regarding your behavior, including transactions, complaints and history of correspondence and contacts with us, activities on our website and in the online store, our profiles on social networks, our accounts on third party websites (such as Dawanda.pl). These are data such as the products viewed, IP addresses or device identifiers, cookie data and locations, correspondence, contacts. For the purposes of establishing, investigating and defending claims, we may also collect data regarding the PESEL number or NIP number and address of residence.

Cele i podstawy przetwarzania

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są na potrzeby umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), faktura (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR ), faktura zawarta w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR ) oraz do celów archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR ). Dane dotyczące zamówień będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie do upływu terminu okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Ponadto po tej dacie dane mogą być przez nas przetwarzane do celów statystycznych.

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać nam swój adres e-mail poprzez formularz subskrypcji newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisania się do newslettera. Dane przekazane nam podczas subskrypcji biuletynu służą do wysyłania biuletynu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (litera art. 6 ust. 1 i GDPR) wyrażona podczas subskrypcji biuletynu. Dane będą przetwarzane przez cały czas trwania biuletynu, chyba że wcześniej anulujesz potwierdzenie, który usunie twoje dane z bazy danych. W dowolnym momencie możesz poprawić swoje dane przechowywane w bazie biuletynów, a także poprosić o ich usunięcie, rezygnacja z otrzymywania newslettera.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

W przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczenie o odstąpieniu, które zawiera imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy są wykorzystywane do realizacji procedura reklamacyjna lub procedura odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej lub procedury wycofania. Reklamacje i oświadczenia dotyczące odstąpienia od umowy mogą być również archiwizowane do celów statystycznych.

Kontakt przez e-mail.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, podajesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. Ponadto w treści wiadomości można również umieścić inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. W takim przypadku Twoje dane są przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. GDPR lub Twoje zgoda wynikająca z nawiązania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest uzasadniony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR).

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, których usług używamy do przetwarzania danych i świadczenia usług do Ciebie lub wykonuj zamówienia w sklepie internetowym, w szczególności:

a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze obowiązki lub działania w Twoim imieniu;

b) podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonywaniu naszych działań:

- do przechowywania danych osobowych na serwerze;

- w celu skorzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeśli subskrybujesz newsletter;

- w celu obsługi procesu wysyłki, w ramach którego przetwarzane są dane niezbędne do dostarczenia zamówienia;

- w celu skorzystania z usług firm kurierskich, które dostarczą ci twoje zamówienie;

- w celu korzystania ze wsparcia IT, zarządzaj stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot udzielający wsparcia może mieć do Ciebie dostęp dane osobowe gromadzone jako część strony internetowej lub sklepu;

- w celu dokonania zwrotu pieniędzy lub zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

- w celu świadczenia usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych i księgowych.

Uprawnienia

GDPR przyznaje Ci następujące potencjalne prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w stosunku do:

- a) przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, tj. do celów kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym tak zwane profilowanie (np. jeśli nie chcesz na przykład ofert lub reklam naszych produktów, ale po otrzymaniu wyżej wymieniony sprzeciw, powinniśmy przestać przetwarzać twoje dane w celach marketingowych);

- b) przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu tak zwanego uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innego niż marketing, z powodów związanych z twoją szczególną sytuacją, ale jeśli zgłosisz nam taki sprzeciw, nie będziemy już mogli rozpatrzyć Twoje dane osobowe, chyba że wykażemy: ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które będą nadrzędne Twoje interesy, prawa i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6) prawo do transferu danych;

7) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały szczegółowo opisane w art. 16–21 GDPR. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Z naszej strony uważamy za konieczne wyjaśnienie, że wyżej wymienione prawa nie są absolutne i nie będziesz mieć prawa do przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto, jeśli uważasz, że w przetwarzaniu twoich danych osobowych popełniliśmy naruszenie przepisów w sprawie ochrony danych osobowych masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezydenta Biuro Ochrony Danych Osobowych. Zawsze możesz również poprosić nas o dostarczenie informacji o tym, jakie dane o Tobie posiadamy i do jakich celów je przetwarzamy. Wystarczy wysłać wiadomość na adres: bcardextra.com@gmail.com

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy, że wszystkie środki bezpieczeństwa i dane osobowe zapewniona jest ochrona wymagana przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Pliki cookie

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, odwiedzając naszą stronę internetową lub korzystając z naszych ofert, używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub podobnych technologii. Pliki cookie to małe informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (np. Komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytane przez nasz system teleinformatyczny (własne pliki cookie) lub system teleinformatyczny stron trzecich (pliki cookie stron trzecich). Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. Po jej zamknięciu (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnym wejściu na stronę (trwałe pliki cookie).

Zgoda na pliki cookie

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlane są informacje o korzystaniu z plików cookie. Dzięki specjalnemu narzędziu, które masz możliwość zarządzania plikami cookie ze strony. Ponadto zawsze możesz zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce lub usunąć w ogóle ciasteczka. Przeglądarki zarządzają ustawieniami plików cookie na różne sposoby. W menu przeglądarki pomocniczej znajdziesz objaśnienia dotyczące zmiany ustawień plików cookie.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie wykorzystania plików cookie może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej, a także z wielu innych stron internetowych, które używają plików cookie.

Własne pliki cookie

Używamy własnych plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony, w szczególności proces zamawiania i logowanie do konta użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich

Nasza strona internetowa, podobnie jak większość dzisiejszych witryn internetowych, korzysta z funkcji zapewnianych przez strony trzecie, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookie stron trzecich.

Analiza i statystyki online

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Realizujemy działania w tym obszarze w oparciu o nasz uzasadniony interes w tworzeniu statystyk i ich analizie w w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny. Informacje zbierane w ten sposób to zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Ze względu na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP Twój adres IP ulega skróceniu przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Ze względu na fakt, że Google LLC ma siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej zlokalizowanej w USA, przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez Przepis europejski. Zgodnie z umową między USA a Komisją Europejską ta ostatnia znalazła odpowiedni poziom ochrona danych dla firm certyfikowanych przez Privacy Shield. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnienia przygotowane przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Wtyczki społecznościowe

Ponadto nasza strona korzysta z wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, Google, Pinterest. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z administratorami sieci społecznościowych serwery (usługodawców). Treść wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana z Strona internetowa. Dzięki tej integracji dostawcy usług otrzymują informacje, że Twoja przeglądarka wyświetlała naszą stronę internetową, nawet jeśli tego nie robisz mieć profil u usługodawcy lub jeśli nie jesteś zalogowany w tym samym czasie. Te informacje (wraz z Twoim adresem IP) są wysyłane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywane. Jeśli zalogowałeś się w jednym z serwisów społecznościowych, ten usługodawca będzie mógł bezpośrednio przypisać wizytę na naszej stronie do swojego profilu w danej sieci społecznościowej.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez usługodawców, a także możliwość kontaktu i Twoje prawa w tym obszarze i możliwość wprowadzania ustawień w celu ochrony Twojej prywatności są opisane w polityce prywatności poszczególnych dostawców usług.

a) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;

b) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

c) Twitter - https://twitter.com/en/privacy,

d) Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

e) Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przypisywały dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi ​​w danej witrynie, to zanim odwiedzisz naszą stronę, musisz się wylogować z tej strony. Możesz także całkowicie zapobiec ładowaniu na stronie wtyczki za pomocą odpowiednie rozszerzenia dla twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.


Zmiany w polityce prywatności

Zmieniamy się dla Ciebie na lepsze, więc w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby ochrony Twoich danych. Następnie będziemy zmuszeni zaktualizować naszą politykę prywatności, o czym oczywiście poinformujemy.
REGULAMIN

sklep internetowy bcardextra.com

1 Przepisy ogólne

Właścicielem strony internetowej bcardextra.com, zwanej dalej „Sklepem”, jest EXTRADECOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Rolna 191/193-3 Warszawa, 02729, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737519, REGON 380624246, NIP 5213832307, zwany dalej „Sprzedawcą”.

„Klientem / nabywcą” sklepu mogą być dorosłe osoby fizyczne i osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej którzy poprawnie wypełnili formularz zamówienia.

Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje lub zamierza dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu, która nie jest bezpośrednio związana z jego działalność gospodarcza lub zawodowa jest „konsumentem” w rozumieniu art. Sztuka. 22 1 Kodeksu cywilnego. Wszystkie daty są obliczane zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w dniach wygasa ostatniego dnia, a jeśli początek okresu oznaczonego w dniach jest zdarzeniem, nie jest uwzględniany przy obliczaniu daty dnia, w którym zdarzenie miało miejsce. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej, zasady składania i przyjmowania zamówień oraz zawierania i kończenia sprzedaży umowy za pośrednictwem Sklepu, a także zasady świadczenia usług elektronicznych oferowanych przez Sklep. Każdy Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowienia niniejszego regulaminu przy podejmowaniu kroków w celu złożenia zamówienia.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej bcardextra.com.

Każdy klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

- podaj pełne i zgodne z prawdą dane w formularzu zamówienia;

- korzystaj ze Sklepu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

- korzystanie ze Sklepu w sposób, który nie jest szkodliwy dla innych Kupujących i dla Sklepu;

- korzystanie z treści zawartych w Sklepie na własny użytek;

- niedostarczenie i niedostarczenie treści zabronione przez prawo;

- korzystaj ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami niniejszego regulaminu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez klientów w ramach realizacji zamówienia oraz za szkody spowodowane przez podanie przez klienta fałszywych danych w formularzu zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z tego faktu. Reklamy prezentowane w Sklepie, cenniki, reklamy i inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Są zaproszeniem do zawarcia umowy przed przedstawieniem oferty zakupu. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie uważnie przeczytaj poniższe Warunki. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że ​​przeczytał jego treść, zaakceptował jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia i zaakceptowanie jego warunków oraz kosztów dostawy. Brak akceptacji niniejszego regulaminu podczas procedury składania zamówienia uniemożliwia złożenie zamówienia. Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują wszelkie uprzednio określone warunki dostawy, płatności, gwarancja i odpowiedzialność Sprzedawcy, chyba że uzgodniono inaczej z Klientem, co obejmuje usługi oferowane przez Sklep.

2 Składanie i realizacja zamówień

Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowejbcardextra.com. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie uważa się za ważne tylko wtedy, gdy klient poprawnie wypełnił formularz zamówienia.

Rozpoczęcie umowy zakłada się następnego dnia po złożeniu zamówienia, z wyjątkiem świąt (sobota, niedziela) i świąt.

Umowy sprzedaży zawierane są w języku angielskim.

Umowa między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta po przyłączeniu się Sprzedawcy do zamówienia, co następuje po zapłaceniu pełnej kwoty zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Potwierdzenie zamówienia stanowi informację o otrzymaniu oferty dla Sprzedawcy i nie może być uważane za zakończenie z kontraktu. Klient może kontrolować zmianę statusu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi w Sklepie opcjami dotyczącymi swojego zamówienia, w tym ostatecznej ceny. Sklep przyjęcie zamówienia od klienta uwzględnia tylko aktualne ceny i warunki. Wystawienie faktury wiąże sklep cena zamówienia obowiązująca w chwili jego złożenia.

Średni czas realizacji zamówienia złożonego w Sklepie wynosi 7-10 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. W przypadku niestandardowych zamówień lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas ten może zostać przedłużony, co nastąpi natychmiast powiadomiony o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia, na przykład z przyczyn zależnych od technologii produkcji dla indywidualne zamówienie, jednak niezwłocznie, w ciągu trzydziestu dni od zawarcia umowy, powiadamia Klienta i zwraca całość suma pieniędzy otrzymanych od niego.

3 Ceny, warunki płatności i dostawy

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, koszty usługi oraz wynagrodzenie za korzystanie z prawa autorskie używane podczas umowy. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszt wysyłki jest podany osobno.

Przy realizacji niestandardowych zamówień koszty wysyłki są ustalane na piśmie przez Sklep z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu pod numerem podany na stronie internetowej.

Po zrealizowaniu każdego zamówienia sprzedawca wystawia klientowi fakturę lub paragon. Płatności za towary można dokonywać wyłącznie w forma elektronicznej przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL 64 1160 2202 0000 0003 5442 4363 w Banku MILLENIUM C.A. lub za pomocą płatności elektronicznych PayPall.

Inne, niewymienione w ust. 3, metody płatności nie są akceptowane, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odmowy przyjęcia niektórych form płatności w indywidualnych przypadkach.

Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego po uzgodnieniu ze Sprzedającym. Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o planowanym osobistym odbiorze w momencie składania zamówienia. Wybierając opcję odbioru osobistego, klient nie ponosi kosztów wysyłki.

Termin dostawy ustalany jest indywidualnie dla poszczególnych zamówień. W przypadku kilku zamówień złożonych przez to samo Klient, dostawa zostanie zrealizowana w terminie ustalonym dla zamówienia o najdłuższym czasie realizacji. Na życzenie klienta poszczególne zamówienia będą dostarczane osobno. Dostawa odbywa się zgodnie z ceny określone w zamówieniu. Powyższe nie dotyczy kosztów dostawy ustalanych indywidualnie. Warunki dostawy międzynarodowej będą każdorazowo uzgadniane ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.

4 Odstąpienie od umowy

bcardextra.com to niestandardowa usługa produkcyjna.

Składając zamówienie, klient określa swoje parametry - wybiera artykuł, materiał, rozmiar wydruku i, opcjonalnie opcje wykańczania i realizacja każdego zamówienia odbywa się w całości zgodnie z zamówieniem klienta.

Produkt zamówiony przez klienta konfigurowany jest na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827 ze zm.), Prawo do odstąpienia od umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie jest dostępna dla klienta.

Jeżeli dostarczone zamówienie nie jest zgodne z postanowieniami zawartej umowy, za którą odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy i wyznaczenia dodatkowej daty nie krótszej niż 10 dni, aby Sprzedawca mógł zrealizować zamówienie.

Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób, który zapobiega niszczeniu przedmiotów w środku. Jeżeli towary dostarczone do Klienta mają widoczne uszkodzenia lub brakujące znaki firmowe i istnieje uzasadnione podejrzenie, że produkt został uszkodzony, fakt ten należy zgłosić spedytorowi / przewoźnikowi podczas dostawy oraz raport uszkodzeń w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach musisz odmówić przyjęcia takiej przesyłki i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do zapłaty za usługę świadczoną przez Przechowywać zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w dniu odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niezależnych od niego okoliczności, które on nie mógł przewidzieć, a także w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu lub uzgodnionych warunków zamówienia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy wskazanej powyżej może nastąpić w dowolnym momencie i nie wymaga Sprzedawca wypłaca odszkodowanie klientowi.

5 Proces reklamacyjny

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie odchylenia dostarczonego towaru od oferowanej. W przypadku wydruków na płótnie, plakatów, tapet i zdjęć niewielkie odchylenia kolorów w porównaniu z motywami referencyjnymi, a także odstępstw wynikających z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie da się całkowicie uniknąć pod względem technicznym i produkcyjnym.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od dostawy produktu konsumentowi, który jest konsumentem. Sprzedawca odpowiada przed konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyklucza odpowiedzialność wobec klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 1 z Kodeks cywilny - jest całkowicie wykluczony.

Klient zobowiązuje się zgłosić na piśmie w ciągu 14 dni roboczych od dostawy towaru na piśmie, pocztą elektroniczną, faks lub poczta - zarejestrowana reklamacja dotycząca nieprawidłowych dostaw i widocznych wad towaru. Jeśli klient składa zamówienie w ramach swojej działalności gospodarczej, jest zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po otrzymaniu.

W przypadku ujawnienia wad Klient powinien niezwłocznie wskazać je i dostarczyć Sprzedawcy na piśmie. Jeżeli klient nie wskazał żadnych widocznych wad, towar uznaje się za dostarczony bez wad i wad zgodnie z zamówieniem, chyba że wada nie była widoczna podczas sprawdzania towaru. Jeśli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy to zgłosić natychmiast po wykryciu, nie później niż w ciągu 14 dni od wykrycia, w przeciwnym razie produkt jest uznane za zgodne z zamówieniem i zaakceptowane przez klienta bez zastrzeżeń.

Zamówiony towar przeznaczony jest do montażu, dlatego przed jego realizacją należy dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich jego parametrów z zamówieniem (wymiary, liczba rolek, pasujące rolki, jakość grafiki itp.). Wszelkie niezgodności / wady należy zgłaszać przed montażem. W przypadku uruchomienia lub zakończenia montażu (co oznacza, że ​​produkt nie może zostać odesłany do nas w nienaruszonym stanie), reklamacja nie jest należna, chyba że wada może zostać wykryta tylko podczas montażu.

Klient zgłaszający wadę jest zobowiązany do wysłania wadliwego produktu do Sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenie wniosku o przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.

Sprzedawca jest zobowiązany do jak najszybszego zakończenia procedury reklamacyjnej, nie dłużej niż 14 dni roboczych. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta o jej wynikach.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany lub usunięcia wady lub złożył obniżkę ceny oświadczenie określające kwotę, o którą cena ma zostać obniżona, a Sprzedawca nie odpowiedział na żądanie w terminie określonym w pkt 10 powyżej uznaje się, że wniosek jest uzasadniony.

Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowych lub pozaumownych działań Nabywcy podczas montażu lub użytkowania towary nie są podstawą do dochodzenia roszczeń przeciwko Sprzedawcy. Określono nieprawidłowe lub niezgodne z umową w informacjach dostarczonych przez producenta towarów.

6 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów jest EXTRADECOR Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Rolna 191/193-3 Warszawa, 02729, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737519, REGON 380624246, NIP 5213832307 (zwany dalej „Administratorem”).

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz zasady ich gromadzenia, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, a także prawa klientów związane z jego danymi osobowymi.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie zgody i w związku z uzasadnione interesy sprzedawcy.

Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, a zgoda na przetwarzanie danych w celu określony cel może zostać wycofany w dowolnym momencie.

Na potrzeby zamówienia Kupującego gromadzone są następujące dane osobowe:

a) miejsce dostawy - niezbędne do zaadresowania paczki;

b) adres pocztowy - niezbędny do wystawienia dowodu zakupu;

c) e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją umowy;

d) numer telefonu - niezbędny do wyboru niektórych rodzajów dostawy

Możesz skontaktować się z administratorem:

a) pocztą na następujący adres: 191/193-3 ul. Rolna Warszawa, 02729, Polska

b) pocztą elektroniczną na następujący adres: bcardextra.com@gmail.com

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.

7 Copyrights

Wszystkie towary zamawiane i sprzedawane w Sklepie są chronione prawem autorskim.

Klient ani osoby trzecie nie są upoważnione do dystrybucji lub reprodukcji towarów, a także do reprodukcji, produkcji lub dalszej odsprzedaży.

Jakiekolwiek wykorzystanie pracy i czerpanie z niej dochodów jest możliwe po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, udzielonej tylko na czas określony i na okres konkretny cel. Posiadanie utworu lub przeniesienie własności nie jest związane - o ile nie zaznaczono inaczej - z dodatkowymi prawami użytkowania lub czerpiąc dochód w świetle ustawy o prawie autorskim, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

W przypadku, gdy Nabywca przedłoży własne materiały do ​​wdrożenia produktu (np. projekty graficzne, zdjęcia itp.), przekazanie materiały te są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że ​​posiada on pełne prawa autorskie do danego materiału.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania praw autorskich do materiałów dostarczonych do go przed przystąpieniem do umowy. Jeśli Kupujący odmówi (nie złoży) pisemnego potwierdzenia lub Sprzedawca uzna to za niewiarygodne i zezwoli przy założeniu, że podczas realizacji zamówienia może dojść do naruszenia praw autorskich - Sprzedający ma możliwość odmowy przetworzyć zamówienie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ustępie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8 Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie można tego interpretować w ten sposób, ponieważ w w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca oświadcza, że ​​jest absolutnie zgodny i stosuje się do tego w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej sprzedawcy. Podczas realizacji zamówienia i przez cały czas okres opieki posprzedażowej Nabywcy obowiązują przepisy zaakceptowane przez niego podczas składania zamówienia. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący uważa to za mniej korzystne niż bieżące i informuje Sprzedającego o aktualnym wyborze jako wiążącym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego obsługą techniczną, pracami konserwacyjnymi lub pracami poprawa jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przerwy te odbywały się w trakcie godziny nocne i trwają tak krótko, jak to możliwe.

Kwestie sporne, na życzenie klienta, są rozwiązywane w drodze mediacji przed wojewódzkimi inspektoratami handlu Kontrola lub rozprawa przed sądem arbitrażowym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważne i zgodne z prawem metody postępowania przedsądowego lub pozasądowego rozstrzygania sporów, np. za pośrednictwem platformy internetowej UE ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub wybierając dowolny uprawniony podmiot spośród podmiotów znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedawca deklaruje zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z przedsiębiorcami jest sąd miejscowy i sąd ds. nieruchomości.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i inne istotne.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej naszej witryny bcardextra.com nie naruszają one jednak praw nabytych klientów na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową o zmianach w regulaminie i ich zakresie (na adres e-mail podany podczas rejestracja lub zamówienie). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany zostaną wprowadzone w celu dostosowania przepisów do obowiązującego stanu prawnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu lub zasad ochrony danych, Klient może skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2019.
Uzupełniające

Zamówienie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej zwany: "GDPR") Informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest EXTRADECOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Rolna 191 / 193-3. Warszawa, 02729, Polska, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowy rejestr sądowy pod numerem KRS 0000737519, REGON 380624246, NIP 5213832307. Dane kontaktowe Administrator danych: tel .: 226-022-614; bcardextra.com@gmail.com.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z tymi, które mogą być objęte ochroną danych osobowych i realizacja twoich praw przez e-mail: bcardextra.com@gmail.com.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub podejmiesz działania na swój wniosek przed zawarciem umowy (podstawa Artykuł 6 ust. I litera b GDPR) - na okres potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub na okres wymagany przez prawo;

2) w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c GDPR), w tym:

- a) wystawić i przechowywać osobisty dokument sprzedaży (fakturę, paragon) - przez okres, w którym przepisy wymagają od nas przechowywania dokumentów podatkowych,

- b) rozpatrywanie i przeprowadzanie reklamacji - do końca gwarancji lub okresu gwarancji na zakupione od nas produkty.

3) w celach statystyczno-analitycznych i marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora, który zbiera dane statystyczne dane i analiza ruchu na stronie internetowej (podstawa prawna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) - przez okres 30 dni do 5 lat do wykorzystywane są możliwości marketingowe i analiza danych potrzebnych do prowadzenia działalności Administratora;Data Pass

Możemy przekazywać Twoje dane innym firmom, z którymi współpracujemy, tj .: firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom obsługującym nasze magazyny, firmy hostingowe (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), dostawców i partnerów w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem oraz reklama, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, podmioty skupujące wierzytelności. Powyższe przetwarzanie może również powodować dane być wysyłane do odbiorców spoza Unii Europejskiej. Staramy się, aby transmisja danych w tym obszarze była zgodna z zasadami tak zwanej Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub w oparciu o tak zwane Standardowe klauzule umowne Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ international transfer / transfer / index_en.htm), ale może to nie zawsze będzie możliwe.

Twoje dane mogą podlegać profilowaniu w celu przedstawienia Ci najkorzystniejszej oferty lub informacji dostosowanej do twoich zainteresowań. Przeprowadzamy analizy, które pozwalają nam świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a także personalizować komunikację z Tobą. Profilowanie jest wykorzystywane w szczególności przez Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W przypadku sprzeciwu wobec profilowania, proszę odpowiednio zoptymalizuj ustawienia w przeglądarce.Prawo

Masz prawo: wymagać od Administratora dostępu do danych osobowych, prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu zgodność z prawem do przetwarzania;

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij zapytanie na adres e-mail: bcardextra.com@gmail.com. Proszę pamiętaj że przed skorzystaniem z przysługujących Ci praw administrator danych będzie musiał upewnić się, że jesteś osobą, za którą dajesz, to znaczy powinieneś zostać zidentyfikowany.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego upoważnionego organu nadzorczego organ, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o danych osobowych ochrona danych lub przepisy GDPR;

Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zakupu. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi dokonywanie zakupów.